Podręczniki szkolne

Biologia na czasie 3. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadgimnazjalna
0
Biologia na czasie 3. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadgimnazjalna
Publikacja zawiera ponad 140 zadań, które zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do nowego egzaminu maturalnego. Ułatwiają one opanowanie wymaganych umiejętności, a także oswajają uczniów z formą pytań maturalnych. Karty pracy zawierają zadania do wszystkich rozdziałów podręcznika.  Pozwalają na systematyczne sprawdzanie wiedzy oraz rzetelne przygotowanie do sprawdzianów.
0 /0
Biologia na czasie 2. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadgimnazjalna
0
Biologia na czasie 2. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadgimnazjalna
Publikacja dla ucznia ułatwiająca systematyczne przygotowania do matury. Zawiera zestawy zadań w formie kart pracy do wszystkich rozdziałów podręcznika. Ćwiczy umiejętności sprawdzane na maturze. Ułatwia przygotowanie do sprawdzianów. Do wykorzystania na lekcji i w domu.
0 /0
Biologia na czasie. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy. Szkoła ponadgimnazjalna
0
Biologia na czasie. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy. Szkoła ponadgimnazjalna
Publikacja stanowi uzupełnienie podręcznika i umożliwia uczniom systematyzowanie oraz powtarzanie wiadomości z zakresu genetyki, biotechnologii, inżynierii genetycznej i ochrony przyrody. Ponad 100 zadań o zróżnicowanym stopniu trudności pozwala na rozwój wymaganych na egzaminie umiejętności m.in. analizy różnych materiałów źródłowych. Karty pracy pomagają w utrwalaniu wiedzy i mogą być wykorzystywane podczas zajęć w szkole lub podczas samodzielnej pracy w domu. W ...
0 /0
Biologia na czasie 3. Podręcznik. Zakres rozszerzony
0
Biologia na czasie 3. Podręcznik. Zakres rozszerzony
Zawiera treści dotyczące genetyki, biotechnologii, ewolucjonizmu, ochrony przyrody oraz ekologii z elementami ochrony przyrody. Zastosowano w nim szereg rozwiązań umożliwiających skuteczne przygotowanie do matury. Pozwala lepiej zrozumieć metodykę badań biologicznych dzięki opisom przełomowych w historii doświadczeń biologicznych. Samouczki "Krok po kroku" pomagają w zdobyciu wiadomości i umiejętności niezbędnych na sprawdzianach oraz na egzaminie maturalnym. Element "Biologia w medycynie" ułatwia ...
0 /0
Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.
0
Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.
Zawiera treści dotyczące metabolizmu oraz anatomii i fizjologii człowieka. Zastosowano w nim szereg rozwiązań umożliwiających skuteczne przygotowanie do matury. Uczy planowania i przeprowadzania badań zgodnie z metodologią naukową. Pozwala zgłębiać wiedzę o przyczynach i skutkach oraz profilaktyce najczęstszych chorób dotyczących poszczególnych układów ludzkiego ciała. Wzbudza ciekawość uczniów dzięki ciekawostkom oraz wskazaniom interesujących stron internetowych. Umożliwia skuteczne powtórki wiadomości z każdego ...
0 /0
Biologia na czasie. Podręcznik. Zakres podstawowy. Szkoły ponadgimnazjalne
0
Biologia na czasie. Podręcznik. Zakres podstawowy. Szkoły ponadgimnazjalne
Podręcznik uczy o zdobyczach nowoczesnej biologii. Przypomina osiągnięcia genetyki, aby w przystępny sposób przedstawić zagadnienia współczesnej biotechnologii. Tłumaczy, jak uzyskuje się organizmy o właściwościach przydatnych człowiekowi oraz w jaki sposób działalność ta wpływa na różnorodność biologiczną. Wprowadza aktualne zagadnienia dotyczące ochrony przyrody. Zawiera lekcje z genetyki, ułatwiające nauczanie biotechnologii i inżynierii genetycznej Pomaga w zrozumieniu trudnych zagadnień dzięki czytelnym infografikom. ...
0 /0
To jest chemia 2. Podręcznik. Chemia organiczna. Zakres rozszerzony
0
To jest chemia 2. Podręcznik. Chemia organiczna. Zakres rozszerzony
Podręcznik „To jest chemia” dla drugiej klasy liceum i technikum o profilu rozszerzonym przybliża zagadnienia z zakresu chemii organicznej. Od pierwszych lekcji zapewnia uczniom rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego: kształci wymagane umiejętności obliczeniowe, a także w zakresie projektowania doświadczeń oraz formułowania wniosków, pozwala usystematyzować wiadomości oraz powtórzyć materiał, również zagadnienia poznane w gimnazjum, zawiera bogaty materiał ćwiczeniowy, obejmujący zadania w ...
0 /0
To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik. Zakres rozszerzony
0
To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik. Zakres rozszerzony
Przejrzysty podręcznik, który od pierwszych lekcji pomaga kształcić umiejętności potrzebne na egzaminie maturalnym. Umożliwia systematyczne przygotowania do egzaminu, dzięki zadaniom typu maturalnego sprawdzającym wiedzę z każdego działu. Ułatwia zdobycie umiejętności obliczeniowych, dzięki rozwiązanym przykładom zadań różnych typów. Umożliwia powtórzenie wiadomości wprowadzanych na wszystkich etapach edukacji, gdyż zawiera wiadomości z zakresu podstawowego (Zamiast repetytorium) oraz zagadnienia poznane w gimnazjum (To było w ...
0 /0
Historia i społeczeństwo. Swojskość i obcość. Podręcznik. Liceum i technikum.
0
Historia i społeczeństwo. Swojskość i obcość. Podręcznik. Liceum i technikum.
Podręcznik przedstawia narodziny cywilizacji grecko-rzymskiej oraz kontakty Greków i Rzymian z ludami uznawanymi przez nich za barbarzyńskie. Uczeń dowie się także, jak w okresie średniowiecza swoich i obcych postrzegali mieszkańcy Europy, a jak muzułmanie walczący z krzyżowcami. Będzie mógł ocenić jak zjawiska tolerancji i nietolerancji przejawiały się w różnych epokach; krytycznie przeanalizować ideologie nacjonalizmu i rasizmu oraz wpływ tych poglądów ...
0 /0
Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni. Podręcznik. Liceum, technikum
0
Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni. Podręcznik. Liceum, technikum
Podręcznik prezentuje kwestie pojmowania obywatelstwa od starożytności do czasów najnowszych. Ukazuje relacje między władzą papieża i cesarza w średniowieczu. Przedstawia funkcjonowanie sejmu Rzeczypospolitej szlacheckiej na tle parlamentów innych krajów nowożytnej Europy. Uczeń pozna też przemiany polityczne zachodzące w XIX stuleciu oraz ich rolę w genezie rewolucji społeczno-politycznych i procesie kształtowania się ruchu anarchistycznego. Będzie mógł przeanalizować antyutopijne utwory literackie Orwella ...
0 /0