Odnowienie aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi doci - pobieraj i czytaj!