Odnowienie aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi pubilo - pobieraj i czytaj!